Samhällsförbättring i fokus

Barrett Utveckling arbetar med uppdrag som bidrar till ett bättre samhälle, med särskild inriktning mot utbildningsfrågor. Vi kan bistå inom flera olika områden som syftar till utveckling och förändring. Det kan handla om att:

 • genomföra en förstudie eller en utredning
 • projektleda
 • leda och moderera processer
 • ta fram och/eller hålla utbildningar
 • ta fram eller bearbeta texter och material

Barrett Utveckling har sakkompetens inom bland annat :

 • utbildning och skola
 • skolutveckling
 • värdegrundsfrågor
 • demokrati, delaktighet och inflytande
 • jämställdhet/jämställdhetsintegrering
 • mänskliga rättigheter

 

Uppdragsgivare: