Om oss

Barrett Utveckling leds av Helena Barrett som har 12 års erfarenhet av skolfrågor- som lärare, på kommunal förvaltningsnivå och på statlig nivå. Dessa erfarenheter har bidragit till en god förståelse för hur skolan, men även offentlig sektor i stort, fungerar som system. En viktig ledstjärna för Helena är att tydligt ha respektive målgrupp i fokus när utvecklingsinsatser utformas och kommuniceras. En självklarhet kan tyckas för många, men inte givet i praktiken. 

Helena är utbildad gymnasielärare och har även en Politices Magister examen. Helena har bland annat arbetat som projektledare vid Stockholms stads utbildningsförvaltning och som undervisningsråd och bitr. enhetschef vid Skolverket.

fullsizerenderFör mer information, se Helenas CV och LinkedIn

Barrett Utveckling har en bred resursbas med skilda kompetenser, för att på bästa sätt kunna möta de behov som kan finnas i olika organisationer.