Om oss

Barrett Utveckling leds av Helena Barrett som har 18 års erfarenhet av att arbeta med skolfrågor- som lärare, på kommunal förvaltningsnivå, statlig nivå och inom civila samhället. Dessa erfarenheter har bidragit till en god förståelse för hur skolan, men även offentlig sektor i stort, fungerar som system. En viktig ledstjärna för Helena är att tydligt ha respektive målgrupp i fokus när utvecklingsinsatser utformas och kommuniceras. En självklarhet kan tyckas för många, men inte givet i praktiken. 

Helena är utbildad gymnasielärare och har även en Politices Magister examen. Helena har bland annat arbetat som Projektledare vid Stockholms stads utbildningsförvaltning, som Undervisningsråd och bitr. Enhetschef vid Skolverket och vik. Avdelningschef på Forum för Levande Historia.

fullsizerenderFör mer information, se Helenas erfarenheter på LinkedIn

Barrett Utveckling har genom samarbeten i nätverk en bred resursbas med skilda kompetenser, för att på bästa sätt kunna möta de behov som kan finnas i olika organisationer.